حمل انواع محموله های ترافیکی و سنگین توسط بوژی و انواع کمرشکن 5 محور _ کمرشکن 6 محور _ کمرشکن 7 محور _ کمرشکن 9 محور و کمرشکن 11 محور و کفی کشویی حمل و نقل اهواز ترابر

بار زدن بدون جرثقیل شرکت حمل و نقل اهواز ترابر
حمل محمولات سنگین و فوق سنگین باربری اهواز
فهرست