حمل ام دی اف به تمام نقاط کشور : شرکت حمل و نقل اهواز ترابر باربری. در اهواز یکی از پیشگامان در زمینه حمل و نقل ام دی اف و انواع صنایع چوب در کشور میباشد. اهواز ترابر با سالها فعالیت در حوضه حمل و نقل جاده ای با ارسال سریع و مطمئن. کالا و همچنین مجهز به انواع ناوگانهای باری در راس ارسال بار از جمله صنایع چوب و همکاری بلند مدت با کارخانجاتها قرار دارد.

باربری اهواز ترابر با حمل ام دی اف .نوپان و صنایع چوب وانتخاب صحیح ناوگان ایمنی حمل و نقل را بالاتر میکند.

برای حمل و نقل دریایی کلیک کنید

برای حمل و نقل آهن الات کلیک کنید.

برای حمل و نقل بین شهری کلیک کنید.

حمل ام دی اف

شرکت حمل و نقل اهواز ترابر با در اختیار داشتن پرسنلی جوان و با تجربه و همچنین با داشتن بیش از 30 نماینده در تمامی استانهای کشور از پتانسیل بالایی جهت ارائه خدمت و مشاوره در امور حمل و نقل ، گمرک و همچنین ترخیص کالا میباشد. باربری اهواز ترابر از ابتدای فرآیند حمل تا رسیدن کالا به مقضد وتحویل آن به صاحب کالا در تمامیمراحل پحمل و نقل کالا بصورت 24ساعته شبانه روز پاسخگو میباشد.

برای مراحل حمل و نقل کالا کلیک کنید

شرکت همکار حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل سنگین و فوق سنگین